Hier kan je dansen in Alkmaar eo.
 

 
Jaarcursus Werelddans

Geen foto beschikbaar

  Plaats: Aula van Vrijeschool de Sterrenzanger
  Mercuriusstraat 13, Oudorp
Dag:  Woensdag            
Tijd: 13.15-14.15            
Leeftijd: 9-12 jaar            
Docent: Sara Damen
Informatie: saradamen@gmail.com of 06-36143340